การใช้บริการดูดส้วมมีความสะดวกอย่างไร

ถังบำบัดน้ำเสียเป็นถังซีเมนต์ขนาดใหญ่ฝังอยู่ใต้ดินใกล้บ้านเราดูดส้วมจุดประสงค์ในการส่งตู้คอนเทนเนอร์เหล่านี้คือการรวบรวมขยะที่เป็นของแข็งและของเหลวที่ไม่ต้องการซึ่งมาจากห้องส้วมห้องน้ำดูดส้วมห้องครัวและสถานีล้าง ของเสียเหล่านี้จะถูกนำมารวมกันและทิ้งลงในภาชนะถังบำบัดน้ำเสียมีหลายขนาดดูดส้วมการติดตั้งถังขนาดเฉพาะขึ้นอยู่กับปัจจัยบางประการ เช่น จำนวนคนอยู่ในบ้านและการใช้น้ำดูดส้วมหากมีการใช้น้ำมากขึ้น

ดูดส้วมควรติดตั้งถังขนาดใหญ่ขึ้นในตำแหน่งนั้น

น้ำเสียทั้งหมดถูกทิ้งลงในถังบำบัดน้ำเสียและแยกจากกันดูดส้วมวัสดุของเสียที่เป็นของแข็งจำนวนมากจะตกลงสู่ภาชนะกลายเป็นชั้นที่เรียกว่าตะกอนของเสียที่มีน้ำหนักเบา เช่น น้ำมัน จารบี และสารอื่นๆ ที่ลอยอยู่บนผิวน้ำทำให้เกิดชั้นที่เรียกว่าขยะ น้ำเสียทั้งหมดที่อยู่ระหว่างกากตะกอนและขยะเรียกว่าน้ำทิ้ง จำเป็นต้องทำความสะอาดถังบำบัดน้ำเสียเมื่อระดับน้ำเสียถึงจุดสูงสุดดูดส้วม

  • การใช้น้ำยังส่งผลต่อกำหนดการสูบน้ำในถังบำบัดน้ำเสียอีกด้วยหากมีการเทน้ำทิ้งลงในถัง ระดับน้ำจะถึงระดับสูงสุดดูดส้วมและควรทำความสะอาดหรือสูบน้ำในถังให้บ่อยขึ้นโดยทั่วไป
  • ถังบำบัดน้ำเสียควรได้รับการทำความสะอาดหรือสูบน้ำอย่างน้อยปีละครั้งดูดส้วมขึ้นอยู่กับขนาดของถังบำบัดน้ำเสีย

ถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ไม่จำเป็นต้องสูบทุกปี สามารถทำความสะอาดได้ทุกสองปีหรือห้าปี แต่อย่างไรก็ตาม ถังบำบัดน้ำเสียจะต้องได้รับการทำความสะอาดหรือสูบน้ำอย่างน้อยทุก ๆ ห้าปี การทำความสะอาดถังบำบัดน้ำเสียอย่างทันท่วงทีสามารถรักษาถังไว้ได้ดีการบำรุงรักษาถังบำบัดน้ำเสียทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การหลีกเลี่ยงการใช้น้ำปริมาณมากสามารถรักษาถังของ

คุณไว้ได้นานและลดค่าใช้จ่ายดูดส้วม

ดูดส้วม ราคาการทิ้งน้ำปริมาณมากนำไปสู่การทำความสะอาดหรือสูบน้ำระบบบ่อยครั้งซึ่งมีราคาสูงหลีกเลี่ยงการทิ้งขยะมูลฝอยที่มีน้ำหนักมากจะช่วยให้ระบบบำบัดน้ำเสียของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขยะมูลฝอยหนักเหล่านี้ทำให้เกิดการอุดตันหรืออุดตันในแหล่งชะล้าง การอุดตันในท่อระบายน้ำอาจนำไปสู่การเปลี่ยนระบบบำบัดน้ำเสียทั้งหมดซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในการทำความสะอาดและสูบน้ำดูดส้วม

ดูดส้วมสารเคมีเหล่านี้จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่มีประโยชน์ที่มีอยู่ในภาชนะดูดส้วมแบคทีเรียช่วยในการย่อยสลายของเสียที่เป็นของแข็งหนักให้เป็นอนุภาคขนาดเล็กดูดส้วมการปฏิบัติตามข้อควรระวังง่ายๆ ไม่กี่ข้อเหล่านี้สามารถช่วยในการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของคุณในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพดูดส้วมติดต่อผู้ให้บริการมืออาชีพใกล้บ้านคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมดูดส้วมเขาจะแนะนำช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการทำความสะอาดถังของคุณการปฏิบัติตามกฎของพวกเขาจะไม่ทำลายระบบบำบัดน้ำเสียของคุณดูดส้วม

Comments are closed.